Prima pagină » Brains for Europe

Brains for Europe

Nr. de referinţă 2018-1-ES01-KA201-050387

http://www.brains4europe.eu/

Scopul proiectului
BRAINS FOR EUROPE (B4E) își propune să introducă învățarea neuroștiințelor în școli, în același mod în care au fost introduse limbile străine, TIC-ul sau robotica.

Proiectul Brains for Europe este o inițiativă care vine din interiorul centrelor educaționale și este concepută ca o contribuție solidă la reînnoirea pedagogică, atât tematic, cât și metodologic.

Scopul B4E este introducerea învățării neuroștiințelor în şcoli, prin crearea unor clase de neuroștiințe care vor deschide un nou cadru operativ pe care îl definim ca metaşcoală. Spre deosebire de învățarea convențională, metaşcoala implică un alt tip de învățare, mult mai orizontal, condus de elevi, în care elevii sunt cei care decid și conduc procesul de învățare și le oferă informaţii celorlalți colegi din propria şcoală, dar și elevilor din celelalte țări implicate în proiect.

B4E are în total 9 parteneri:

  • 1 spital (Spitalul Universitar din Valladolid, Spania- instituţia coordonatoare)
  • 2 companii (Mares Virtuales şi Premium Research- Spania)
  • 5 şcoli (România, Spania, Turcia, Polonia, Islanda)
  • 1 asociaţie dedicată educației și reabilitării persoanelor cu dizabilități (Mutualité Française Anjou- Mayenne- Franţa)

Printre activitățile principale ale proiectului, se menţionează în primul rând o pregătire a cadrelor didactice care vor participa mai târziu la coordonarea claselor de neuroștiințe (neuromentori). Odată ce s-a constituit o clasă de neuroștiințe, vor fi abordate diferite subiecte legate de creier, de relația dintre neuroștiințe și tehnologie și de bolile mintale (se va sublinia problema educației și reabilitării în cazul unor dizabilităţi), dar şi dezvoltarea competenţelor STEM, a gândirii critice, tehnici de învățare și păstrarea sănătăţii neurologice.

Elevii vor avea libertatea de a-şi pregăti materialele și le vor expune în discuții de tip TED, vor împărtăși cunoştinţe cu restul participanților, dar și cu ceilalți elevi ai şcolii, prin intermediul unei platforme electronice. Elevii care participă la proiect, cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani, se vor identifica cu acesta și vor deveni un exemplu și o motivație pentru ceilalți colegi. Ideea generării unei metaşcoli în interiorul unui centru educațional convențional, canalele oferite de noile tehnologii și forme de comunicare în rețea oferă o noutate pedagogică eficientă, decisivă atunci când este vorba de formarea de noi teorii pedagogice privind procesul de învățare.

Impactul direct al B4E va fi realizat în 4 direcţii:

  1. Asupra elevilor direct implicaţi, care vor lua parte la un alt tip de educație, asupra căreia ei au puterea de decizie, întemeiată pe capacitatea lor de a descoperi și pe propriul efort intelectual. În același timp, B4E va avea o mare influență asupra vocațiilor profesionale ale elevilor.
  2. Asupra tuturor elevilor şcolilor implicate. Proiectul va conduce către un domeniu fascinant de cunoaștere și va oferi, de asemenea, o nouă propunere pedagogică.
  3. Asupra cadrelor didactice din şcolile implicate, proiectul contribuind la deschiderea de noi posibilități și perspective.
  4. Difuzarea proiectului va multiplica impactul acestuia la nivel social, în diferite țări și în UE în general.

Dintre beneficiile pe termen lung, proiectul nostru B4E oferă posibilitatea de a profita de talentul tuturor tinerilor europeni, indiferent de cât de limitate sunt oportunitățile lor în anumite regiuni. Acest lucru va face diferența pentru a clarifica aspectele unei inteligențe colective europene iar, pe termen lung, proiectul ar putea servi drept model pentru proiectele viitoare și va conduce la consolidarea identităţii europene a tinerilor noştri.

În cele din urmă, cunoașterea creierului nostru este cel mai bun mod de a ne cunoaște pe noi înșine și mediul pe care l-am creat. Proiectul nostru își propune să ofere elevilor un cadru din care să articuleze aceste cunoștințe și să stabilească bazele creative ale evoluției neurosciențelor și ale valorii cunoștințelor sale aplicate în viitor.

Galerie: Kick-off meeting Istanbul. 3- 5 Decembrie 2018