Prima pagină » ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „MIHAIL SADOVEANU”

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „MIHAIL SADOVEANU”

Localitatea DUMBRĂVIŢA, comuna  IBĂNEŞTI

  o instituţie într-un sat european

”Personalitatea  şcolii  din  Dumbrăviţa  nu  se  poate  edifica  fără  asimilarea  tradiţiei, fără  latura  de  continuitate  a  eforturilor, experienţei, idealurilor  generaţiilor  predecesoare. Într-un  sat  european, şcoala  aspiră  să  fie  un  organism  viabil  prin  resursele  ei  materiale  şi  umane  , cu  impact  mentalul  colectiv.  Individualitatea  şcolii  noastre se  imprimă  prin  curriculum , prin  relaţionarea  cu  comunitatea  locală şi  prin  participarea  în  parteneriate , la  evenimentele  definitorii.      

Director  coordonator  -     Prof. I gr. I Mariana  Magopeţ

Ani   de  şcoală …

■ 1924 – se  aprobă  un  post  de  învăţător  în  Dumbrăviţa ,

■ 1927 – primul  spaţiu  al  şcolii

■ 1932- 1934 – şcoala  funcţionează  cu  două  posturi  de  învăţători ,

■ 1943 – local  de  şcoală  cu  trei  clase,

■ 1956- învăţământ  de  şapte  ani,

■ 1962 – o  nouă  şcoală  cu  cinci  săli ( clasele  V-VIII ),

■ 1967- înfiinţarea  unei  grupe  – învăţământ  preşcolar ,

■ 1980-  finalizarea  construcţiei  grădiniţei ,

■ 1980-1990-  învăţământ  clasele I-X ,

■ 1990-1996 – învăţământ  de  ucenici ,

■ 1999 – 75 de ani  de  existenţă  a  şcolii ,

■ 2004- şcoala  primeşte  numele « Mihail  Sadoveanu« prin  aprobarea  I.Ş.J.Botoşani

■ 2007 – spaţiu  şcolar  nou  ( clasele  I-IV), construit  prin  Banca Mondială, 4  săli  de  clasă , cancelarie, secretariat,

■ 2009- extinderea  construcţiei  şcolii  corp  A, ( 1 sală  de  clasă, cancelarie  modernă  şi  utilităţi),

■ septembrie 2009 – unitatea  devine  şcoală  coordonatoare ;

         Viziunea   Şcolii  « Şcoala  activă  este  şcoala  spontaneităţii, şcoală  in care  copilul  se  exprimă  creator. Ea  răspunde  aspiraţiei  spre  libertate, care  se  află  în  străfundul  sufletului  omenesc.«

         Misiunea     Şcolii  : Dorim  să  creeăm  o  familie  , o  şcoală  activă , cu  elevi  şi  dascali   creativi, să  asigurăm condiţiile  unei  educaţii  de  calitate (…). Pentru  anul  şcolar  2011/2012  vom  orienta  activitatea  pe  următoarele  priotităţi  strategice :

■ creşterea  calităţii  activităţii ;

■ îmbunătăţirea  constantă  a  procesului  instructiv-educativ ;  

■ elaborarea  de  standarde  de  predare  şi  evaluare  vizând  performanţa  şcolară ;

■ eficientizarea  lucrului  în  echipă ;